Välkommen till Euro Accident Livförsäkring – ditt nygamla försäkringsbolag
  • uid=nikmil,cn=users,O=EUROACCIDENT.COM
  • Niklas Mild
start portlet menu bar

Välkommen till Euro Accident Livförsäkring – ditt nygamla försäkringsbolag

Display portlet menu
end portlet menu bar

Välkommen till Euro Accident Livförsäkring – ditt nygamla försäkringsbolag

By Niklas Mild on 3 okt. 2018

Sedan den 1 oktober 2018 är Euro Accident Livförsäkring AB försäkringsgivare till våra försäkringar. För dig som är försäkrad har det dock ingen praktisk betydelse.

Tidigare har du haft din försäkring hos National General Insurance Luxembourg S.A. eller National General Life Insurance Europe S.A. genom Euro Accident Health & Care Insurance AB som deras generalagent i Sverige.

De berörda myndigheterna har nu lämnat sina godkännanden till en beståndsöverlåtelse av försäkringsavtalen från National General Insurance Luxembourg S.A. och National General Life Insurance Europe S.A. till Euro Accident Livförsäkring AB. Överlåtelsen genomfördes den 1 oktober 2018.

Genom beståndsöverlåtelsen har Euro Accident Livförsäkring AB blivit din nya försäkringsgivare och tagit över alla rättigheter och skyldigheter enligt försäkringsavtalet. Överlåtelsen påverkar med andra ord inte gällande avtal, villkor och premier och bolaget har samma medarbetare, ledning och ägare som tidigare.

Under vecka 42 och 43 får du även en information per post eller till din digitala brevlåda hos Kivra. Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss eller din försäkringsrådgivare.

Senast uppdaterad: 2018-10-17

Portleten har inte konfigurerats eller så är inställningarna inte korrekta. Välj ett program i Ändra delade inställningar. Kontakta administratören om du behöver hjälp.