Euro Accident på Chefs scen i Almedalen
  • uid=nikmil,cn=users,O=EUROACCIDENT.COM
  • Niklas Mild
Aktuellt
start portlet menu bar

Euro Accident på Chefs scen i Almedalen

Display portlet menu
end portlet menu bar

Euro Accident på Chefs scen i Almedalen

By Niklas Mild on 19 juni 2019

Tisdag den 2 juli pratar Euro Accident från tidningen Chefs scen. Ämnet är hur chefer kan rusta sig för att hantera medarbetare som är på väg in i ett missbruk.

Nio av tio vuxna svenskar dricker alkohol. De flesta med måtta, men 17 procent dricker så mycket att de är riskbrukare. Detta innebär ökad risk för sjukdom, psykisk ohälsa och sänkt arbetsförmåga. Hur kan chefer rusta sig för att hantera medarbetare som är på väg in i ett missbruk?

Nästan en halv miljon svenskar missbrukar alkohol. Ännu fler är riskbrukare och ligger i farozonen till missbruk. De chefer som lär sig tyda riskbrukssignaler tidigt – och agerar på dem – har därför mycket att vinna. Riskbruk är lätt att dölja. Och i en organisation där det serveras alkohol på fester och after work blir det svårare att som chef legitimera de redan obekväma frågorna kring alkohol- och levnadsvanor.

Men måste man ha en alkoholfri arbetsplats för att komma runt problemet? Riskbrukare är ofta socialt och yrkesmässigt fungerande personer och det kan ta lång tid innan riskbruket blir uppenbart. Så hur ska chefer bryta mönstret för riskbrukarna? Hur kan chefen bli den avgörande faktorn som bromsar riskbruket? Vad har egentligen arbetsgivaren för ansvar och vad behöver organisationer för stöd? I ett samtal med de främsta experterna diskuterar vi riskbruk som chefsdilemma och förhållningssättet till alkoholpolicyer på arbetsplatsen.

Kom och lyssna eller passa på att träffa oss, om du också är där!

Den 2 juli 2019 kl. 14.15–15.00 på tidningen Chefs scen på Korsgatan 24 (du kan också se seminariet live eller i efterhand på Chefs Facebook-sida)

Läs mer på euroaccident.se/almedalen »

Senast uppdaterad: 2019-06-19

Portleten har inte konfigurerats eller så är inställningarna inte korrekta. Välj ett program i Ändra delade inställningar. Kontakta administratören om du behöver hjälp.